Predavanje o prednostima terapija uz pomoć životinja

Predavanje o prednostima terapija uz pomoć životinja

NVO Fit Woman Montenegro u saradnji sa Dnevnim centrom za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Herceg Novog, priredila je predavanje na temu ,,Značaj i prednosti terapija uz pomoć životinja”. Zaposleni u Dnevenom centru bili su u prilici da čuju izuzetno zanimljivo jednočasovno predavanje koje je održala doktor veterinarske medicine Alina Denis Kizgin iz Rumunije, koja je i članica organizacije Fit Woman Montenegro. Prema riječima dr Kizgin, mnoge studije i praktična iskustva su pokazala da terapijske životinje mogu pozitivno uticati na osobe sa smetnjama u razvoju, a naročito na djecu i omladinu. Provedeno vrijeme sa terapijskim životinjama između ostalog poboljšava zdravlje, raspoloženje, samopouzdanje, kao i cjelokupni društveni život osoba uključenih u terapijski proces.

Ovo predavanje predstavlja nastavak dobre saradnje koju smo uspostavili sa Dnevnim centrom, vjerujemo da ćemo i u budućnosti sprovoditi zajedničke aktivnosti koje će biti od koristi Dnevnom centru i njegovim štićenicima”, istakle su Esma Cerinan Otović i Šule Kadan Turkel, osnivači organizacije Fit Woman Montenegro. Podsticanje žena da vode zdrav život i da budu aktivno uključene u život zajednice su glavni ciljevi Fit Woman Montenegro, organizacije koja je u kratkom roku okupila veliki broj žena različitih profesionalnih usmjerenja, starosnih dobi i porijekla.