ESMA CERINAN OTOVIĆ

Esma Cerinan Otović je jedan od osnivača i predsjednica NVO Fit Woman Montenegro. Dolazi iz Izmira (Turska), u istom gradu završila je bečelor studije Poslovnog oglašavanja  (Advertising Business) na Fakultetu za komunikologiju, Ege Univerziteta. Zahvaljujući Erasmus programu razmjene studenata, jednu godinu je provela u Roterdamu studirajući na Utreht Univerzitetu Primjenjenih Nauka, smjer Međunarodna komunikacija i mediji. Tokom boravka u Roterdamu radila je kao televizijski novinar na jednoj lokalnoj tv stanici.

Master diplomu dobija nakon uspješne odbrane master teze Novi mediji i društvo u Evropi, na smjeru Studije komunikologije, Vrije Univerziteta iz Brisela. Pored toga, radila je kao projektni saradnik u jednoj međunarodnoj NVO gdje je bila u prilici da posjeti značajne institucije poput Savjeta Evrope, Evropskog parlamenta. Takođe bila je uključena u organizaciju brojnih treninga za mlade, razmjene studenata i ostalih aktivnosti usmjerenih ka podsticanju omladinskog aktivizma i promovisanju evropskih vrijednosti.

Nakon nekoliko godina koje je provela u Istanbulu, radeći u međunarodnim kompanijama na pozicijama vezanim za razvoj biznisa, marketinga i digitalnog marketinga odlučila je 2017. godine da se preseli u Herceg Novi, rodni grad svojeg supruga. U ovome divnom gradu živi sa suprugom i kćerkom i sinom, iznova se oduševljava svim onim što nudi ovaj grad i ostatak Boke.

Esma vidi sebe kao osobu koja vodi računa o zdravom i aktivnom životu, podržava žensko preduzetništvo smatra da žene trebaju biti više uključene u društvena događanja, zalaže se za promovisanje konceptawell-being-a.